Niwelacja, skarpowanie i zagęszczanie gruntu 

Bez odpowiedniego przygotowania terenu nie można rozpocząć prac budowlanych. To jeden z ważniejszych etapów każdej inwestycji, dlatego jego przeprowadzenie najlepiej powierzyć sprawdzonej firmie. W ramach naszej działalności zajmujemy się niwelacją, skarpowaniem i zagęszczaniem gruntu. Podobnie jak w przypadku wykopów pod obiekty i instalacje używamy profesjonalnych maszyn renomowanych producentów. Niwelację terenu należy wykonać przed:

  • wykopem fundamentów,
  • planowaną budową dróg,
  • budową obiektów mieszkalnych, użytkowych i przemysłowych.

teren piaszczysty

Aby fundamenty były mocne i trwałe, niekiedy konieczne jest wzmocnienie gruntu poprzez jego zagęszczenie. Z kolei skarpowanie to usługa polegająca na tworzeniu nasypów i skarp potrzebnych przy budowie mostów i innych inwestycji bazujących na wykorzystaniu różnych wysokości. W celu zarezerwowania dogodnego terminu wykonania zlecenia zapraszamy do kontaktu i omówienia szczegółów współpracy.

 

Na czym polega niwelacja gruntu?

Niwelacja gruntu to proces pomiaru i korygowania różnic w poziomach terenu w celu uzyskania równomiernego ukształtowania powierzchni. Jest ona często wykonywana w inżynierii lądowej, architekturze krajobrazu, budownictwie i innych dziedzinach. Jej zadaniem jest zapewnić odpowiednią równość terenu lub dostosować go do konkretnego celu. Niwelacja gruntu ma na celu eliminację nierówności terenu, aby uniknąć stagnacji wody, umożliwić prawidłowy odpływ wody deszczowej, stworzyć odpowiednie warunki pod budowę, a także ułatwić nawierzchnie drogowe, chodniki i konstrukcje budowlane.

Do niwelacji gruntu wykorzystuje się spycharki i koparki. To nowoczesny sprzęt, który pozwala na szybkie wykonywanie robót ziemnych w Warszawie i innych polskich miastach. Dysponujemy innowacyjnym sprzętem, który znacznie ułatwia nasze prace.

Zapraszamy do kontaktu.