Rozbiórki i wyburzenia

Niekiedy na terenie planowanej inwestycji budowlanej znajdują się stare budynki, które wymagają usunięcia przez profesjonalną firmę. Oferujemy rozbiórki i wyburzenia zgodne z obowiązującymi przepisami. Przed przystąpieniem do prac wyburzeniowych konieczne jest uzyskanie zezwolenia lub pozwolenia, o które należy postarać się w przypadku:

  • budynków wpisanych do rejestru zabytków,
  • budynków, których wysokość wynosi 8 m. lub więcej,
  • obiektów podlegających ochronie konserwatorskiej lub znajdujących się w parku krajobrazowym.

koparka gąsienicowa

Podobnie jak w przypadku robót kolejowych i drogowych pracujemy z wykorzystaniem najwyższej jakości maszyn budowlanych, w tym: koparek, dźwigów i spycharek. Czasami należy zastosować dodatkowe narzędzia m.in.: młoty pneumatyczne i nożyce hydrauliczne. W trosce o bezpieczeń-0stwo naszych pracowników i klientów dbamy o odpowiednie zabezpieczenie terenu i pełen nadzór nad prowadzonymi pracami rozbiórkowymi. W celu omówienia szczegółów współpracy oraz poznania wstępnego kosztorysu usługi zapraszamy do kontaktu.

 

Co wybrać – rozbiórkę czy wyburzenie?

Zarówno rozbiórka, jak i wyburzenie mają jeden cel – usunięcie starego budynku. W pierwszym przypadku proces przebiega jednak stosunkowo wolno. Polega na demontażu elementów w określonej kolejności. W trakcie takich prac możliwe jest również odzyskanie części materiałów, które z powodzeniem sprawdzą się podczas budowy innych obiektów. Rozbiórka przebiega wolno, ale nie powoduje dużego bałaganu w jednym momencie. Nie wymaga też dysponowania dużą przestrzenią.

Wyburzenia przeprowadza się na większych posesjach. Taki proces przebiega bardzo szybko, ale nie pozwala na odzyskanie materiałów. Po usunięciu budynku konieczne jest również załadowanie i wywiezienie gruzu w miejsce, w którym może on zostać zutylizowany.

Odpowiednia metoda pracy jest dobierana do specyfiki budynku i potrzeb inwestora. Znaczenie mają też przepisy obowiązujące w danym miejscu.

Zapraszamy.