Roboty ziemne – Warszawa

Roboty ziemne to szereg czynności wykonywanych z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu. Mają one na celu przygotowanie terenu pod budowę dróg, obiektów budowlanych czy montażu instalacji przesyłających media. Wykonujemy różnego rodzaju roboty ziemne – zgodnie z potrzebami klienta i parametrami danej działki.

W zakres naszych usług wchodzą:

  • porządkowe roboty ziemne – pełnią funkcję przygotowawczą. Obejmują wszystkie czynności, które mają na celu dostosowanie działki do kolejnych prac. To przede wszystkim usunięcie pni i krzewów, pozostałości roślin i kamieni. W ramach porządkowych robót ziemnych wykonuje się tez spulchnianie gleby i odprowadzanie wody opadowej,
  • podstawowe roboty ziemne – to niwelacja terenu i wykopy szeroko- oraz wąskoprzestrzenne. Mają one na celu przygotowanie przestrzeni pod budowę obiektów budowlanych, dróg czy instalacji. Podstawowe roboty ziemne obejmują również wykonanie nasypów i zasypek oraz podsypek,
  • wykończeniowe roboty ziemne – mają na celu przygotowanie wykopów pod fundamenty i wyrównanie ich dna. W ramach takich prac przygotowuje się też teren pod nasadzenia roślinności. To mikroniwelacja i profilowanie skarp, na których mają znaleźć się ozdobne rośliny.

Wykonujemy też prace rozbiórkowe w Warszawie. Po usunięciu obiektu z posesji możemy zająć się jej oczyszczeniem i przygotowaniem do kolejnej inwestycji.

 

Nowoczesny sprzęt do prac ziemnych

Realizujemy prace ziemne w Warszawie i innych miastach z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu. Podstawowymi narzędziami naszej pracy są koparki, minikoparki i spycharki. Korzystamy również z innych maszyn, w zależności od specyfiki terenu. Sprzęt wykorzystywany przez naszą firmę wyposażono w szereg innowacyjnych funkcji, co pozwala na przyspieszenie pracy i ułatwienie obsługi. Dzięki temu możemy działać sprawnie nawet na najbardziej wymagającym terenie.

 

Usługi koparką

Realizujemy kompleksowe usługi koparką. Wykonujemy wykopy wąsko- i szerokoprzestrzenne, w zależności od tego, do czego mają zostać wykorzystane. Wykopujemy elementy roślinne, których należy pozbyć się przed rozpoczęciem prac budowlanych na działce, a także wykonujemy wykopy pod montaż instalacji przesyłających wodę czy prąd. Działamy na pustych posesjach, na których dopiero w kolejnych miesiącach mają rozpocząć się roboty budowlane, jak i tych zamieszkanych, gdzie planuje się nowe systemy podziemne. Wykonujemy wykopy pod zbiorniki zbierające deszczówkę czy nowoczesne instalacje zwiększające funkcjonalność budynku.

Dysponujemy zarówno klasyczną koparką, jak i minikoparką. Dobieramy odpowiedni sprzęt do miejsca, w którym mają być realizowane nasze usługi.

 

Roboty ziemne dostosowane do Twoich potrzeb

Oferujemy roboty ziemne, które zawsze dostosowujemy do potrzeb danej osoby i specyfiki posesji. Wykonujemy oględziny i wstępne badania, które pozwalają na określenie rodzaju gruntu. Bazujemy na projektach przedstawionych nam przez inwestora i indywidualnych ustaleniach. Poświęcamy odpowiednią ilość czasu na omówienie szczegółów, by uniknąć ewentualnych nieporozumień w przyszłości. Dzięki temu możemy działać sprawnie i realizować nawet najbardziej skomplikowane zlecenia.

Zapraszamy do kontaktu. Ustalimy szczegóły i wykonamy wycenę, uwzględniając Twoje potrzeby i zakres prac, jakie mamy wykonać.