Roboty drogowe

Roboty drogowe to szereg czynności mających na celu naprawę lub budowę dróg i pozostałych ciągów komunikacyjnych, w tym chodników. W naszej firmie zajmujemy się remontami różnych nawierzchni. Tego typu prace zazwyczaj składają się z kilku etapów, które wymagają odpowiedniej wiedzy, umiejętności oraz zastosowania profesjonalnych maszyn budowlanych. Budowę drogi należy rozpocząć od robót ziemnych obejmujących wykonanie nasypu lub wykopu i odpowiednie wyrównanie terenu pod dalsze prace.

żółte koparki

Najważniejszym etapem jest wykonanie:

  • podbudowy pomocniczej zabezpieczającej nawierzchnie przed działaniem czynników zewnętrznych;
  • podbudowy warstwy asfaltowej;
  • warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej.

Z kolei remont drogi polega na usunięciu uszkodzonej nawierzchni i wyrównaniu powierzchni za pomocą specjalistycznych frezarek. Najważniejszym etapem prac naprawczych jest ponowne ułożenie poszczególnych warstw drogi. W celu uzyskania dodatkowych informacji oraz omówienia szczegółów współpracy zapraszamy do kontaktu.

 

Kompleksowe roboty drogowe

Wykorzystujemy profesjonalnym sprzętem, który pozwala na wykonywanie kompleksowych robót drogowych. Działamy wszędzie tam, gdzie powstają chodniki, ścieżki rowerowe czy trasy komunikacyjne dla samochodów. Przygotowujemy teren pod budowę zupełnie nowych dróg lub usuwamy starą nawierzchnię. Korzystamy z ciężkiego sprzętu, który pozwala na wygodne przenoszenie dużych fragmentów gruntu i asfaltu. Odpady powstające podczas naszych prac ładujemy na specjalne pojazdy, którymi następnie są wywożone do punktu utylizacji.

Pracujemy w oparciu o przedstawiony nam projekt. Wykonujemy wszystkie prace niezbędne do przygotowania terenu pod budowę dróg, zwłaszcza tych asfaltowych. Dbamy o to, by teren był idealnie plaski i odpowiednio utwardzony. Usuwamy z niego elementy roślinne i duże kamienie, które mogłyby wpływać na parametry techniczne gotowej drogi.

Zapraszamy do współpracy.