Wykopy pod obiekty i instalacje 

Wykopy pod obiekty i instalacje to jedna z usług świadczonych przez naszą firmę. Tego typu usługi polegają na umiejętnym wydobyciu i przemieszczeniu odpowiedniej ilości gruntu za pomocą profesjonalnego sprzętu budowlanego. Prace realizujemy w oparciu o wcześniej przygotowany projekt bazujący na wynikach badań geodezyjnych. Dzięki niemu uzyskamy dokładne informacje dotyczące:

  • rodzaju gruntu,
  • warunków hydrotechnicznych,
  • rozmieszczenia pobliskich budynków.

wykop

To pozwoli nam dokładnie zaplanować wszystkie etapy prac ziemnych. Specjalizujemy się w wykopach szerokoprzestrzennych (szerokość dna większa niż 1,5 m.), wąskoprzestrzennych (szerokość dna mniejsza lub równa 1,5 m.) i jamistych o małej szerokości i dużej głębokości. Aby uniknąć osuwania się gruntu, dbamy o odpowiednie zabezpieczenie wykopów oraz systematyczny wywóz gruntu. Zatrudniamy tylko wykwalifikowanych pracowników posiadających zezwolenia na użytkowanie maszyn budowlanych, którzy zadbają o bezpieczeństwo na placu budowy. Zapraszamy do kontaktu i omówienia szczegółów współpracy.