Roboty ziemne – Lublin

W zakres naszej oferty wchodzą roboty ziemne w Lublinie i okolicach. Specjalizujemy się w przygotowywaniu terenu do dalszych prac. Usuwamy nadmiar ziemi, wyrównujemy teren lub wydobywamy grunt. Wykonujemy również wykopy, które są niezbędne do budowy różnego rodzaju konstrukcji czy położenia instalacji.

Roboty ziemne wiążą się z takimi czynnościami, jak przesuwanie gruntu, zasypywanie, przemieszczanie warstw na maszyny transportowe, zagęszczanie urobku czy jego załadunek i rozładunek. W trakcie realizacji tych czynności korzystamy z nowoczesnego sprzętu, który pozwala na szybkie przenoszenie dużej ilości ziemi. W skład naszej floty wchodzą:

 • minikoparki,
 • koparki,
 • spycharki.

Wykonując zlecone prace, bierzemy pod uwagę topografię ternu, rozmieszczenie budynków, które mają powstać na danej działce, a także rodzaj gruntu. Wykonujemy wstępne oględziny i badania, które pozwalają na dopasowanie odpowiedniej usługi do specyfiki danego obszaru. Bazujemy na projekcie dostarczonym nam przez klienta i poczynionych ustaleniach.

 

Czym dokładnie się zajmujemy?

Przeprowadzamy roboty ziemne, które pozwalają na przygotowanie terenu do dalszych prac. W skład naszej oferty wchodzi:

 • wykonywanie wykopów wąsko- i szerokoprzestrzennych pod fundamenty oraz instalacje,
 • przygotowywanie nasypów,
 • przygotowywanie terenu do dalszych prac budowlanych – w zakres tej usługi wchodzi m.in. wyrównywanie obszaru i dokładne oczyszczanie powierzchni pod inwestycje,
 • niwelacja terenu,
 • usługi koparką,
 • zagęszczanie urobku.

Zakres prac jest dobierany do specyfiki danej inwestycji i potrzeb klienta. Poświęcamy dużą ilość czasu na ustalenie szczegółów współpracy, by uniknąć ewentualnych błędów podczas realizacji zlecenia. W ten sposób możliwe jest zakończenie prac szybciej, bez konieczności poprawiania terenu.

Realizujemy roboty ziemne w Warszawie, Lublinie i okolicach. Świadczymy usługi koparką wszędzie tam, gdzie konieczne jest wykorzystanie ciężkiego sprzętu.

 

Klasyfikacja robót ziemnych

Roboty ziemne dzielą się na kilka grup, w zależności od ich specyfiki i celu. Podstawowe typy takich prac to:

 • roboty ziemne porządkowe – mają one na celu przygotować grunt do dalszych prac. Obejmują usuwanie kamieni, pni, krzewów i elementów roślinnych. W ich zakres wchodzi też spulchnianie gleby i odprowadzanie wód opadowych. Na tym etapie przygotowuje się też miejsca, w którym staną obiekty budowlane,
 • roboty ziemne podstawowe – to makroniwelacja i niwelacja oraz wykopy pod budynki, rowy, drogi i instalacje. W zakres tych usług wchodzi również wykonywanie nasypów i zasypek oraz podsypek,
 • roboty ziemne wykończeniowe – polegają na wyrównaniu dna wykopów i stworzenia miejsca, w którym następnie znajdą się fundamenty. W ramach takich robót zagęszcza się skarpy i profiluje nasypy. Możliwe jest też wykonanie mikroniwelacji. Tego rodzaju prace ziemne wiążą się również z przygotowaniem terenów zielonych pod nasadzenia roślin.

Zapraszamy do kontaktu w celu ustalenia szczegółów współpracy. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie, dbając o to, by pace zostały przeprowadzane sprawnie i bez zbędnych problemów. Cena jest wyliczana po zapoznaniu się z potrzebami danej osoby i parametrami technicznymi działki.

Zachęcamy do współpracy.